Wat doet Mediafulness?

Mediawijsheid. Een begrip dat in juli 2005 in een advies over burgerschap is geïntroduceerd door de Raad van Cultuur. Met dit advies heeft de Raad van Cultuur aangeven dat burgerschap tegenwoordig een nieuwe invulling krijgt, die bepaalde vaardigheden vereist.

Om goed te kunnen participeren in deze nieuwe wereld is het noodzakelijk dat je mediawijs bent. Hieronder verstaat de Raad voor Cultuur: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Het wordt steeds belangrijker om kritisch en bewust met (nieuwe) media om te gaan. Voor zowel jongeren als ouderen komen daar nieuwe vaardigheden, vraagstukken en uitdagingen bij om de hoek kijken. Mediafulness ondersteunt verschillende doelgroepen in het mediawijzer worden.

Mediafulness verzorgt:

  • Interactieve ouderavonden (PO, VO, mbo) over mediagebruik en kinderen/jongeren (eventueel met theater)
  • Medialessen voor de mentor (groep 8 & VO)
  • Medialessen voor leerlingen en studenten (PO, VO, mbo en hbo)
  • Ondersteuning bij mediabeleid of -protocol voor scholen en jeugdhulpverleningsinstanties
  • Trainingen en workshops voor docenten en andere professionals binnen de pedagogische sector (jeugdzorg, gemeente, scholen)
  • Mediavaardigheden voor ouders van nu en 50+’ers
  • Mediawijsheidstrajecten op maat